Det har varit ett spännande år för Levigo, med nya avtal, kunder, leverantörer och rekryteringar. Här kommer ett axplock av det som hänt under år 2016.

Vi kunde stolt presentera Region Halland som ny kund. Vi kommer de närmaste åren att agera konsultmäklare och hjälpa region Halland och Halmstads kommun med IT-relaterade konsultinköp. Det är ett spännande steg i vår utveckling som har möjliggjorts genom våra tidigare mäklaravtal i regionen såväl som med Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland.

Vi har även fått en ny kollega, Ellinor, som är en energifull, glad och effektiv person som snabbt har kommit in i arbetet och skapar värde hos oss som leveranskoordinator.

Under året har Levigo fått förnyat förtroende hos flera av våra ramavtalskunder där avtalen har löpt ut. Bland annat statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Lunds universitet, Domstolsverket, Inköp Gävleborg och Sveriges Radio.

Vi har stärkt våra ställningar i Sundsvall med nya ramavtal hos Bolagsverket, Statens tjänstepensionsverk (SPV). Vi har även välkomnat nya leverantörer i Västernorrland som vi hoppas kunna skapa fler spännande samarbeten med.

I Stockholm har vi stärkt våra ställningar i form av flera nya ramavtal med bland annat Regeringskansliet, Riksgälden och Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Vi hoppas även på fortsatt spännande samarbete med våra privata kunder inom området.

Under 2017 satsar vi på fortsatt tillväxt och att utveckla vårt samarbete med såväl gamla som nya kunder och leverantörer.

”Det ska vara enkelt och personligt att arbeta med oss på Levigo. Det här är en värdering som vi självklart tar med oss in i 2017 och vidare” säger Lucas Uhlén, affärsområdesansvarig.

Vi önskar våra konsulter och kunder ett gott nytt år och ser fram emot ett spännande 2017!