Roll: Projektledare GDPR/GDPR-samrodnare
Stationeringsort: Södertälje
Uppdragsperiod: ASAP – 2018-05-25, med chans till ytterligar förlängning
Omfattnimng: 50% under första halvåret, omfattningen därefter beror på hur behover ser ut

Vi söker en konsult med projektledar- och infosäkerhets kompetens för införande av- och samordning kring GDPR hos en av våra kunder, en större svensk koncern.

Konsulten kommer agera projektledare av GDPR-arbetet och står därmed för samordning av interna insatser, information till användarna och återkoppling av status till det koncernövergripande GDPR-projektet. GDPR-samordnarna bidrar på detta sätt till det koncernövergripande GDPR-projektet såsom delprojektledare och mot målet att den nya dataskyddsförordningen kan åtföljas.

Konsulten ansvarar för att utarbeta en verksamhetsspecifik plan som utgår från den övergripande planen på koncernnivå, men som är anpassad efter sin verksamhets förutsättningar och risker.

Konsulten kommer bland annat ansvara för följande arbetsuppgifter:

– Genomföra en sammanställning av vilka personuppgifter som hanteras samt vilka eventuella åtgärdsförbättringar som behöver genomföras.
– Hålla kontroll på vilka personuppgifter och vilka kategorier av, exempelvis känsliga eller skyddade, personuppgifter som hanteras i verksamheten.
– Stötta organisationen med genomförandet av särskilda känslighetsrapporter och rapportera dessa i utvalt systemstöd.
– Säkerställa, hantera, följa upp och kvalitetssäkra att den obligatoriska incidentrapporteringen till
Datainspektionen sker på ett strukturerat och systematiskt sätt och i enlighet med uppsatta krav.
– Utbilda och medvetandegöra verksamheten om vad som gäller vid hantering av personuppgifter
– Sammanställa och följa upp övergripande status i verksamhetens GDPR-arbete och rapportera till projektledaren i det koncernövergripande GDPR-projektet.
– Utarbeta en verksamhetsspecifik plan som utgår från den övergripande planen på koncernnivå, men som är anpassad efter sin verksamhets förutsättningar och risker.
– Stötta genomförandet och bidra aktivt till ett lyckat resultat av det koncernövergripande GDPR-projektet genom:
– positiv samverkan med projektledare, projektmedlemmar
– GDPR-samordnare inom andra affärsområden genom att bl.a. dela med sig av idéer och lösningar
– bidra med feedback på framtagna styrande dokument, riktlinjer och liknande som är tillämpliga inom området
– delta aktivt på anordnade utbildningar
– bidra aktivt med idéer för utveckling och förvaltning av en kontrollplan för personuppgiftsbehandlingar och liknande

Önskvärda kvalifikationer för uppdraget:
Kunskaper och erfarenhet om personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).
Kunskap av projektledning inom XLPM.
Lätthet för att samarbeta med andra och tar gärna initiativ till nya yrkesrelationer och nätverk både inom och utanför organisationen.
Ha en pedagogisk förmåga och att du kan ska skapa förtroende och goda relationer.
Kunskap om lagar och förordningar inom området är meriterande
Kunskaper om LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet) är meriterande.

För frågor om uppdraget kontakta uppdrag@levigo.se

Offert med CV samt prisbild ska vara presenterat för Levigo senast 2017-09-14