Kund: Region Västmanland – Centrum för Digitalisering
Ort: Västerås
Omfattning/start: 100% med omgående start tom 2018-02-28 med option på förlänging
Rollnivå: Ledning & styrning – Projektledare nivå 4
Region Västmanland driver ett kundgemensamt projekt för vidareutveckling av Cosmicmodulen LINK. Idag använder Region Västmanland och kommunerna IT-stödet Prator som stöd i arbetet vid samordnad planering vid utskrivning samt vid samordnad individuell plan.

Ett utvecklingsarbete är uppstartat tillsammans med övriga Cosmic kunder och leverantören. Region Västmanland är sammanhållande för åtta kunder i detta projekt.
Projektet har pågått sedan våren 2017. Projektet är i genomförandefasen och driftsättning planeras ske under hösten 2018.
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
 • Slutföra projektet LINK 2.0
 • Vara sammanhållande för Cosmickunderna och även driva det lokala projektet avseende utveckling, test, införande och avveckling av befintligt system
 • Vara länken mellan kundernas referensgrupp och leverantören
 • Föra Västmanlands talan i det kundgemensamma arbetet avseende regionens behov av funktionalitet i LINK 2.0
 • Genomföra en Pilot i Västmanland innan installation av LINK till hela verksamheten i länet
 • Ansluta samtliga kommuners användare via Citrix
 • Samarbeta med andra pågående projekt och initiativ inom länet
 • Avveckling av nuvarande system Prator
Efterfrågad önskad kompetens/erfarenhet av: (ej absoluta krav)
 • Cosmic
 • Kravhantering
 • Testplanering
 • PROJEKTiL
Egenskaper
 • Strukturerad
 • Kvalitetsmedveten
 • Självgående
 • Samarbetsförmåga
 • Serviceintriktad
Då Region Västmanland vill påbörja detta snarast ser vi också att tillgängligheten är viktig!
Välkommen med CV i wordformat, motivering kopplat till uppdraget samt ert timpris till uppdrag@levigo.se senast tisdag 4 oktober!
Eventuella frågor till uppdrag@levigo.se eller ring Helen på 070-467 95 63
Vänligen
Levigoteamet