Kund: Region Västmanland – Centrum för IT
Ort: Västerås
Omfattning/start: Uppskattas till 50% med omgående start tom 2017-12-31
Region Västmanland använder sig av systemförvaltningsmodellen PM3 för att organisera, styra och leda sitt systemförvaltningsarbete. Idag finns ett knappt 20-tal objekt etablerade. Dessa objekt innehåller ett stort antal IT-system och applikationer. Samtliga dessa projekt är samlade i en portfölj som benämns FOA (Förvaltningsarkitektur). I Region Västmanland finns idag ett antal IT-system och applikationer som inte är etablerade inom ramen för FOA. Dessa förvaltas utanför portföljen. För att få en samlad bild över hela portföljen behövs ett objekt för att hantera samtliga de IT-system som idag inte är etablerade.
Till detta objekt söker vi nu en Förvaltningsledare IT som kan styra och leda arbetet framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
  • Fortsatt arbete med att kartlägga de IT-system och applikationer som idag inte är etablerade i något objekt inom FOAn.
  • Arbeta fram förslag på inom vilket objekt som dessa IT-system och applikationer lämpligast bör etableras samt i samarbete med respektive förvaltningsobjekt ta fram en tidplan för när detta kan ske.
  • Inta en koordinerande roll för dessa IT-system och applikationer i vänstan på att de etablerats.
  • Sätta upp rutiner och en process för att säkerställa att ramen och omfattningen för objekt Ej Etablerat med avessende på IT-system och applikationer hålls uppdaterad.
Skallkrav är:
  • Kunskap och erfarenhet av PM3
  • Erfaren projekt- och/eller förvaltningsledare
  • Van att sätta upp samt dokumentera rutiner/processer
  • Synnerligen kommunikativ och van att leda samt arbeta i grupp/team
Då Region Västmanland vill påbörja detta snarast ser vi också att tillgängligheten är viktig!
Välkommen med CV i wordformat, motivering kopplat till uppdraget samt ert timpris till uppdrag@levigo.se senast tisdag 4 oktober!
Eventuella frågor till uppdrag@levigo.se eller ring Helen på 070-467 95 63
Vänligen
Levigoteamet