Roll: Projektledare/programledare GDPR
Kompetensnivå: 4
Stationeringsort: Jönköping och Huskvarna
Omfattning: 80-100%
Uppdragsperiod: ASAP – 6 månader efter startdatum, med option om förlängning på 3×4 månader
Prisbild: 900 – 1000 kr/tim

Region Jönköpings län avropar en projektledare/programledare för uppdrag att driva ett program som inkluderar de förändringar som krävs inom RJL, dels på verksamhetssidan, dels inom informations- och ITsäkerhetsområdet kopplat till den nya dataskyddsförordningen. Programmet kommer bedrivas med hög intensitet, då förändringarna måste vara genomförda tills dess att GDPR blir gällande lag i maj 2018.

Som Porjektledare/programledare ansvarar konsuten för att:
Se till att programmålen uppnås
Etablera ett program med tillhörande stödstruktur, samt bidra till att etablera nödvändiga styrningsmekanismer.
Leda programorganisationen
Representera programmet gentemot intressenterna
Planera och organisera arbetet, samt delegera och följa upp ingående delprojekt.
Definiera vilka resurser och med vilken tidsåtgång som krävs för programmets genomförande
Löpande informera styrgrupp och övriga intressenter om programmet avseende leveranser, tid och budget
Bidra till en ”vi-anda” inom hela programmet
Överlämna programmets leverabler till förvaltning enligt befintliga rutiner

Följande kompetenskrav gäller för rollen:
– Har lång och bred erfarenhet inom förändringsledning
– Har erfarenhet av att genomföra verksamhetsanalyser och ta fram processer
– Har mycket stor erfarenhet av att leda och driva komplexa IT-program/projekt
– Har genomförd utbildning i på marknaden erkänd projektledarutbildning/programledning
– Har mycket god kännedom om och erfarenheter av olika projektmetoder, processer och verktyg som finns på marknaden
– Har förmåga att arbeta i en komplex miljö som ställer stora krav på lednings- och kommunikationsförmåga
– Har en god förståelse både för verksamhetens behov och teknikens möjligheter

Meriterande erfarenhet som genererar mervärde:
-Det är meriterande med erfarenhet från arbete med informationssäkerhets- och/eller IT-säkerhetsfrågor

Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region Jönköpings län kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Offererad konsult ska uppfylla följande krav:
– Är affärsmässig och professionell i sitt agerande
– Har god pondus och social kompetens
– Är ödmjuk
– Är drivande och trivs i en ledande roll
– Är målfokuserad
– Har god samarbetsförmåga och förmåga att kunna få med sig andra
– Skapar förutsättningar för motivation och arbetsglädje
– Är en god kommunikatör och informatör
– Är stresstålig
– Är social och kommunikativ med en hög ambitionsnivå
– Har god förmåga att arbeta självständigt
– Har förmågan att se lösningar på problem

För frågor om uppdraget kontakta uppdrag@levigo.se

Offert med CV samt prisbild ska vara presenterat för Levigo senast måndag 9/10