Roll: IAM- specialist 
Kompetensnivå: 4-5
Stationeringsort: Jönköping
Omfattning: 60%
Uppdragsperiod: 2017-11-01 eller tidigare – 2018-09-30. Uppdraget kan komma att förlängas med 6 månader i taget, som längst t o m 2021-09-29. 

Domstolsverket avropar en IAM-specialist som ska leda projektet ”Realisering av IT-tjänster för identitets- och åtkomsthantering (IAM)”
med följande projektmålsättningar:

•Framtagning av IAM-arkitektur med utgångspunkt i de behörighetsgivande attributen som framkommer i
samband med verksamhetskraven på ett nytt HR-system, verksamhetstöd för dömande verksamhet och
arkivhantering.
•Urval och tester av varianter på infrastruktur (POC)
•Krav och utvärdering i samband med upphandling
•Framtagning av infrastrukturkomponenter för IAM
•Förslag på förvaltningsorganisation/förvaltningsform för infrastrukturkomponenterna och deras arkitektur

Första delen av uppdraget består av att upprätta en projektplan för fastställande i styrgruppen.

För uppdraget bedöms goda kunskaper och mångårig erfarenhet i följande kompetens behövas:
•Identity och Access Management – processmässigt såväl som tekniskt
•Realiseringsinsatser kopplat till genomförande av IAM-strategi

Eventuella ntervjuer kommer ske i Domstolsverkets lokaler v. 43-44

För frågor om uppdraget kontakta uppdrag@levigo.se

Offert med CV samt prisbild ska vara presenterat för Levigo senast 2017-10-16