Roll: Teknisk projektledare
Kompetensnivå: 4
Stationeringsort: Linköping
Omfattning: 50% 
Uppdragsperiod: ASAP – 2018-03-31 
Prisbild: 800 kr/tim 

Region Östergötland avropar teknisk projektledare som ska styra och leda tillsatt arbetsgrupp i genomförandet av följande uppdrag:

Nuvarande klientarbetsplats baseras på Windows 7 och Office 2010. En ny klientarbetsplats behöver införas som ska baseras på operativsystemet Windows 10 och Office 2016/Office 365 enligt framtagna riktlinjer från det nationella konceptet eKlient. 

Inom uppdraget ska följande huvudaktiviteter hanteras:
Införa tekniska förutsättningar för leverans av klientarbetsplats baserad på Windows 10 enligt eKlients riktlinjer
Installation och konfiguration av tillhörande IT-infrastruktur
Införa SCCM för distribution av applikationer och säkerhetsuppdateringar
Vid behov införa ny IT-infrastruktur, t ex lösning för distansarbete (VPN)
Förbättrade säkerhetsfunktioner, t ex Applocker, lokal brandvägg mm
Konfiguration och hantering av Office2016 och/eller Office365
Uppdaterad och förbättrad hantering av applikationspaketering och certifiering (ny process genom eKlient)
Certifiering och vid behov paketering av applikationer för stöd av operativsystemet Windows 10 och kontorsprogrammet Office 2016
Ta fram grundläggande plan för hur test av applikationer genomförs
Påbörja test av applikationer enligt framtagen och beslutad konfiguration av klientarbetsplatsen
Genomförande av pilot i utvalda verksamheter
Ta fram interaktiva utbildningspaket för Windows 10 och Office 2016 till slutanvändare
Tillse att Supportavdelningen kan hantera support och har kunskap av IT-arbetsplatsen baserad på Windows 10
Informationsspridning över status för aktuella aktiviteter enligt framtagen kommunikationsplan

Kompetenskrav för uppdraget:
Hög generalistkompetens eller mycket hög kompetens inom området
Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Minst 6 års erfarenhet av aktuellt
Kompetens inom klientplattform baserad på Windows 10 och SCCM
Dokumenterade kunskaper inom Windows 7, Windows 10 och SCCM
Erfarenhet av felsökning i Windows 10 och SCCM.
Erfarenhet av Office 2016 och/eller Office 365
Erfarenhet som teknisk projektledare inom området IT-infrastruktur
Ska ha utfört uppdrag som teknisk projektledare inom minst en större organisation med lyckat resultat inom de senaste tre (3) åren.

Börkrav för uppdraget:
Microsoftcertifieringar inom efterfrågat uppdragsområde är meriterande
Bör kunna påvisa referensuppdrag som teknisk projektledare inom IT-infrastruktur
Bör ha utfört uppdrag som teknisk projektledare inom större organisation (> 1000 användare) inom de senaste två (2) åren.

För frågor om uppdraget kontakta uppdrag@levigo.se

Offert med CV samt prisbild ska vara Levigo tillhanda senast 2017-10-20