Roll: Databasutvecklare
Stationeringsort: Stockholm
Omfattning: 100%
Uppdragperiod: 1 dec – mars 2018
Prisbild: 800 – 850 kr/tim 

Riksgälden avropar databasutvecklare för arbete med utveckling och implementation av nytt systemstöd.

Riksgälden tillhandahåller idag två, i Java egenutvecklade, IT- system som innehåller information om myndighetens betalningar samt reskontra för avräkning av in- och utlåning hos Riksgälden. Systemen är implementerade den övriga IT-miljön där tonvikten idag ligger på Microsoftprodukter. På serversidan samsas Windows och Linux och egenutvecklade applikationer är byggda i .NET (idag arbetar vi med Visual studio 2013, .Net framework 4.5.1) och Java. Utöver egenutvecklade applikationer finns ett antal tredjepartsprodukter och COTS av olika storlek, från fullödiga affärssystem till mindre applikationer. Tjänsteorienterad arkitektur används där så är lämpligt. Data hanteras enbart inom SQL-server och Oracle. 

Systemen ska nu ersättas och den nya lösningen ska utvecklas internt. Riksgälden behöver därför en resurs i arbetet att utveckla det framtida systemstöder. Uppdraget innebär att som databas-utvecklare tillsammans med bl.a. andra utvecklare och verksamhetsrepresentanter, färdigställa design och implementera den nya databasen samt färdigställa, dokumentera och kvalitetssäkra migrerings-rutiner från de gamla systemen till den nya databasen.

Uppdraget är placerat i säkerhetsklass 2, det innebär att Riksgälden kommer att genomföra en registerkontroll av konsulten (endast den konsulten som
vinner avropet kommer att registerkontrolleras).

För frågor om uppdraget kontakta uppdrag@levigo.se

Offert med CV samt prisbild ska vara presenterat för Levigo senast fredag 3/22 klockan 12.00