Hej!

Nu går vi mot årets slut och det är dags att reflektera över året som gått. Vi vill börja med att tacka alla våra kunder som förgyller vår tillvaro och sätter oss i arbete.

Vi är nu både fler kunder och fler konsulter än någonsin tidigare. Vi har även ytterligare en ny kollega på huvudkontoret, Jonatan, som vi rekryterat från moderbolaget och som snabbt har kommit in i arbetet. Med det känner vi oss rustade inför 2018 och för våra nya större åtagande på både öst och västkusten.
Vi har sett en stabil tillväxt på våra mäklaravtal inom Landsting och Regioner och har utökat vårt kontaktnät ytterligare för nya typer av behov. Västkusten och Göteborg har också blivit en större marknad för oss där vi växer starkt genom flera samarbeten inom automotive branschen. Detta är en marknad som vi ser att vi kommer att fortsätta växa på under 2018.
Nu vill vi önska Er en riktigt God Jul och Gott Nytt år från Team Levigo!

Vänligen

Lucas, Ellinor, Helen och Jonatan