Uppdragsbeskrivning:

System för särskild kollektivtrafik

Resursstöd för upphandling och implementation av nytt system för särskild kollektivtrafik. Region Västmanland planerar att upphandla och implementera ett nytt system för att hantera de särskilda kollektivtrafiken.
Med särskild kollektivtrafik avses förbindelser för exempelvis sjukresor, färdtjänst m.m. där den resande har speciella behov. Systemet kommer att hantera underliggande leverantörer, GPS-positionering av fordon,
ruttplanering, fakturering och mycket annat.

Arbetet kommer att indelas i ett flertal faser som ännu ej helt definierade
– men översiktligt kommer se ut så här:
1. Förstudie
a. Ett antal workshops med personal som arbetar i systemet
b. Intervjuer med kommuner/regioner som arbetar i liknande
system
c. Nulägesanalys av befintliga processer
2. Kravspecifikation utifrån förstudie till förfrågningsunderlag
3. Upphandling
4. Implementationsprojekt

Uppdraget ska genomföras med Landstinget Västmanlands rutiner för
projektarbete vad gäller styrdokument, projektmodell (PROJEKTiL), verktyg
(Webforum) och metoder (analys, uppföljning.

Erfarenhet av (Absoluta ska-krav):

Erfarenhet av implementering av IT-system (A).

Erfarenhet av (Meriterande):

Erfarenhet från organisationsförändringar (M)
Erfarenhet från offentlig verksamhets juridik (M)
Erfarenhet från/kunskap om kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik (M)
Kompetens för avtalsskrivning inom offentlig sektor. (M)

Kunskap:
Projektledare minst nivå 2

Personliga egenskaper:
Serviceinriktad
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Självgående
Samarbetsförmåga

Uppdragslängd: 2018-02-01 – 2018-12-15

Uppskattade timmar mellan 230-260.

Skicka offerter till uppdrag@levigo.se. Sista dagen för inskick 2018-01-19.