Uppdragsbeskrivning:

System för ny callcenterfunktion

Projektresurs för implementation av ny callcenterfunktion Region Västmanland har som avsikt att centralisera kollektivtrafikens telefonsystem och implementera ett nytt gemensamt.

Det finns idag 3 system, och projektet har till avsikt att göra en genomgång och kravställning på de befintliga systemen tillsammans med verksamheten och berörda.

Preliminärt ser arbetet ut så här:
1. Förstudie
a. Workshops
2. Kravspecifikation utifrån förstudie
3. Upphandling (om detta behövs)

Implementationsprojekt:

Uppdraget ska genomföras med Landstinget Västmanlands rutiner för
projektarbete vad gäller styrdokument, projektmodell (PROJEKTiL), verktyg
(Webforum) och metoder (analys, uppföljning)

Erfarenhet av:

Erfarenhet av implementering av IT-system (A).
Erfarenhet från organisationsförändringar (M)
Erfarenhet från offentlig verksamhets juridik (M)
Erfarenhet från/kunskap om kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik (M)
Kompetens för avtalsskrivning inom offentlig sektor (M)

Uppdragslängd:

2018-02-01 – 2018-12-15

Beräknade timmar för projektet är 230-250h

Skicka offerter till uppdrag@levigo.se, senast 2018-01-19.