Roll: Projektledare
Kompetensnivå: 4
Omfattning: Heltid
Uppdragstid: 6 månader med start 9 april (option på 3 förlängningar á 6 månader)
Placeringsort: Huskvarna
Prisbild: 950 :-

Bakgrund:
IT-centrum är ett verksamhetsområde inom Region Jönköpings län med det samlade ansvaret för Region Jönköpings läns IT-verksamhet. I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att Region Jönköpings läns verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar. IT-centrum har ca 150 medarbetare. Verksamheten består till huvuddelen av utredning, förvaltning, utveckling och drift av system, upphandling, teknikstöd, kommunikation, IT-säkerhet, kundservice samt utbildning.

Aktuellt Uppdrag:
Under 2016/2017 har Regionen drivit en fördjupad förstudie avseende byte av system för remiss- och svarshantering i Region Östergötland och Region Jönköpings län. I denna förstudie har man konstaterat att Regionen ska byta system från dagens WEADD ROS till COSMIC BOS. I förstudie har man även konstaterat att COSMIC BOS behöver utvecklas för att klara verksamhetens krav på remiss- och svarssystem. En övergång till COSMIC BOS är dessutom komplex avseende integrationer, utveckling av ny funktionalitet samt påverkan på verksamhet och förvaltning. Övergången från ROS till BOS behöver göras i flera steg. För att hålla ihop helheten kring ett införande har vi startat upp ett program. Vi söker nu efter en projektledare som kan driva detta projekt.

Som projektledare för ett projekt är du ytterst ansvarig. Du ser till att både interna och kunds projektmedlemmar får förståelse för när och vad som skall göras. Det förväntas att du kan leda och driva flera samtidiga projekt. Som projektledare ansvarar du bland annat för att:
• leda och driva arbetet i projektet
• definiera vilka resurser med vilken tidsåtgång som krävs för projektets genomförande
• löpande informera styrgrupp och övriga intressenter om projektet avseende leveranser, tid och budget
• bidra till en ”vi-anda” inom hela projektet
• överlämna projektets leverabler till förvaltning enligt befintliga rutiner

Följande kompetenskrav gäller för rollen (SKA-krav):
– Har mycket stor erfarenhet av att leda och driva komplexa IT-projekt.
– Har lång och bred erfarenhet inom förändringsledning.
– Har drivit ett flertal projekt enligt SCRUM-metodik
– Har mycket stor erfarenhet av att driva projekt enligt ett agilt arbetssätt.
– Har genomförd utbildning i på marknaden erkänd projektledarutbildning
– Har förmåga att arbeta i en komplex miljö som ställer krav på lednings- och kommunikationsförmåga.
– Har en god förståelse för verksamhetens behov och teknikens möjligheter.
– Har mycket god kännedom om och erfarenhet av olika projektmetoder, processer och verktyg som finns på marknaden
– Har erfarenhet att driva projekt över organisationsgränser
– Erfarenhet av att arbeta i en politisk driven organisation
– Kunna hantera en kunddialogen på ett professionellt sätt

meriterande kompetens (bör-krav):
-Meriterande att arbetat som projektledare inom verksamhetsnära vårdsystem.
-Meriterande med erfarenhet från journalföringssystemet, Cosmic.
-Meriterande att ha arbetat med komplexa budgetar
-Meriterande med kunskap kring labbverksamhet och labbsystem t.ex. ROS.
-Meriterande att arbetat i offentlig förvaltning
-Meriterande av att arbeta över Region och landstingsgränser.
-Meriterade med erfarenhet av att driva implementeringsprojekt av logghanteringssystem

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet enligt nedan:
-Är affärsmässig och professionell i sitt agerande
-Har god social kompetens
-Är drivande och trivs i en ledande roll
-Har god samarbetsförmåga och kunna få med sig andra
-Skapar förutsättningar för motivation och arbetsglädje
-Är en god kommunikatör och informatör
-Är stresstålig
-Är social och kommunikativ
-Har god förmåga att arbeta självständigt
-Har förmågan att se lösningar på problem

Offert med CV, pris och motivering skickas till uppdrag@levigo.se snarast!

Frågor besvaras av Jonatan Sandberg 070 494 99 11