Roll: IT-specialist / förvaltare
Kompetensnivå: 3 (se nedan)
Ort: Nyköping
Period: 2018-03-01 — 2018-12-31
Omfattning: 100% på plats
Pris: ca 900 kr
 –
Söker en person som på ett självständigt och strukturerat ska sätt förvalta ett antal mindre och medelstora IT-komponenter med tillhörande integrationer inom Landstinget Sörmland.
 –
AKTIVITETER
 • Teknisk felsökning och incidenthantering
 • Installation och konfigurering av befintlig och nyanskaffade IT-komponenter
 • Dokumentering av IT-komponenter och dess tillhörande integrationer och beroenden
 • Medverka och bidra vid system och integrationstester vid uppgraderingar och uppsättning av nya integrationer och nya/befintliga tekniska lösningar
SKALL-KRAV
 • God teknisk kunskap i windows7 och windows10 både på klient och server
 • SQL-kunskap så som scripting och databashantering
 • Integrationer och BizTalk
 • Förmåga att se helhethetslösningar inom komplexa miljöer
 • Dokumentation
MERITERANDE
 • Kunskap om förvaltningsmodellen PM3 och ITIL
 • Office 365
 –
Skicka CV i wordformat, pris samt en kort motivering kopplat till ovan skallkrav till uppdrag@levigo.se snarast, vi presenterar löpande till kund.
 –
Frågor kan skickas till ovan e-postadress.
 –
Kontaktperson: Helen Kjellman, 070-467 95 63
 –
Nivå 3
4-8 år som konsult inom aktuellt område (IT och vårdnära IT)
Tar ansvar för delområde och leda mindre grupp
Kan arbeta självständigt