Roll: Projektledare

Kompetensnivå: nivå 4

Omfattning: 100 %

Uppdragstid: 6 månader med start ASAP, dock inte senare än 2018-04-30. Med chans till förlängning 7 förlängningar á 4 månader.

Placeringsort: Huskvarna samt Jönköping

Prisbild: 950-1100

Bakgrund

IT-centrum är ett verksamhetsområde inom Region Jönköpings län med det samlade ansvaret för Region Jönköpings läns IT-verksamhet. I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att Region Jönköpings läns verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar. IT-centrum har ca 150 medarbetare. Verksamheten består till huvuddelen av utredning, förvaltning, utveckling och drift av system, upphandling, teknikstöd, kommunikation, IT-säkerhet, kundservice samt utbildning.

Aktuellt uppdrag

Jönköpings Länstrafik (JLT) håller tillsammans med Kalmar, Kronoberg och Hallands län på att ta fram ett nytt betalsystem i ett gemensamt projekt. Projektet har varit igång i drygt 2 år. Nytt betalsystem ska vara infört hösten 2019. Det gemensamma projektet, kallat Lynx, har en projektorganisation med en projektledare. Lynxprojektet är för närvarande indelat i ca 10 delprojekt. För att möta det gemensamma projektet behöver varje län rigga sin egen projektorganisation, för att bryta ned de övergripande kraven och hantera kraven/behoven lokalt.

Därför söker JLT nu en driven senior projektledare som har som huvuduppgift att genomföra och driva projektet i mål för JLTs del inom utsatt tidplan. Det innebär även delprojektledning inom det gemensamma projektet Lynx samt att arbeta praktisk med frågor på mer detaljerad nivå inom projektet. På JLT finns redan projektresurser att tillgå som är dedikerade för projektet.

Uppdragets förutsättningar och omfattning

Som projektledare för ett projekt är man ytterst ansvarig för genomförandet. Projektledaren ser till att både interna och kunds projektmedlemmar får förståelse för när och vad som skall göras.

Det förväntas att projektledaren kan leda och driva flera samtidiga projekt. Som projektledare ansvarar man för att:

  • leda och driva arbetet i projektet definiera vilka resurser med vilken tidsåtgång som krävs för projektets genomförande
  • löpande informera utvecklingsansvarig teknik samt trafik- och planeringschef om projektet avseende leveranser, tid och budget, delta i samordningsmöten
  • bidra till en ”vi-anda” inom hela projektet
  • överlämna projektets leverabler till förvaltning enligt befintliga rutiner

Följande kompetenskrav (skall-krav) gäller för rollen:

– Har mycket stor erfarenhet av att leda och driva komplexa IT-projekt

– Har en teknisk bakgrund inom IT t.ex systemutveckling

– Stor teknisk förståelse för komplexa IT-miljöer.

– Har gedigen erfarenhet av att driva projekt med agil metodik.

– Har genomförd utbildning i på marknaden erkänd projektledarutbildning

– Har mycket god kännedom om och erfarenhet av olika projektmetoder, processer och verktyg som finns på marknaden

Meriterande kompetenskrav (bör-krav) gäller för rollen:

– Meriterande är att ha arbetat med kollektivtrafik ur ett IT-perspektiv, gärna av betalsystem

– Meriterande är att ha arbetat med samverkan mellan olika landsting

Önskvärda personliga egenskaper hos projektledaren:

– Är drivande, prestigelös och trivs i en ledande roll

– Är affärsmässig och professionell i sitt agerande

– Har god samarbetsförmåga och kunna få med sig andra

– Har god social kompetens

– Skapar förutsättningar för motivation och arbetsglädje

– Är en god kommunikatör och informatör

– Är stresstålig

– Är social och kommunikativ med en hög ambitionsnivå

– Har god förmåga att arbeta självständigt

– Är lösningsfokuserad

CV, motivering samt pris skickas till uppdrag@levigo.se senast 2018-03-13

Eventuella frågor bevaras av Jonatan Sandberg 070 494 99 11