Roll: Systemtekniker

Kompetensnivå: 2

Omfattning: 100 %

Uppdragstid: 2018-04-16 (tidigare enligt ö.k) – 2018-12-21

Placeringsort: Stockholm

Prisbild: 350 – 650 kr/h

 

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består i att inom grupperingen Network Activation ansvara för implementation/konfiguration av IP-baserat accessnät samt i viss utsträckning implementera B2B-tjänster. Implementationsdesign och konfigurationsorchestrering sker i huvudsak av stödsystem.

 

Kompetensbehov:

God kunskap inom datakommunikation med fokus på IP-baserade nätverk ur ett operatörsperspektiv.

Swiched access network (Ethernet), Network edge (BNG), Radius, DHCP, B2B-services

 

Erfarenhet:

1-5 års erfarenhet från bredbandsoperatör eller motsvarande


CV, pris och motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 21/3.

Eventuella frågor besvaras av Jonatan Sandberg 070 494 99 11