Varbergs kommun avropar projektledare (kompetensnivå 3) för drivande av två projekt. Ni kan antingen erbjuda en konsult för specifikt projekt eller samma resurs som kan driva tilltänkta projekt parallellt.

Båda projekten ska starta omgående, varför uppdragets start sker ASAP. Arbete med Projekt 1 har en beräknad omfattning till 300 timmar under två månader och Projekt 2 är beräknat till 400 timmar under sex månader.

Kompetenskrav:
Erfarenhet från processkartläggning samt att driva projekt
Erfarenhet från e-tjänster och nyttokalkylering är ett plus

Projekt 1:
Beskriva och kommunicera förutsättningar för hur Varbergs kommun ska bli mer digital genom att verksamheterna arbetar med utveckling med mottot Digitalt först.
Ta fram en metod för enkel beräkning av nyttan för implementering och utveckling av service och nya tjänster samt hur den ska utvärderas och följas upp.
Ta fram en finansieringsmodell som visar fördelning av kostnader i samband med införande samt de vinster som kan bli en konsekvens av tjänsten.
Den framtagna metoden ska kommuniceras och användas som ett nolläge med rimliga mål för de kommande tre åren.
Tre olika processer ska identifieras som ska överlämnas för process¬kart¬lägg¬ning senast 1 maj 2018.
Lista över olika tekniker och leverantörer som projektgruppen ska tas fram för att vara till stöd för kommande projekt avseende utökning/förbättring av våra tjänster.

Projekt 2:
Rekommendera lämpligt processverktyg.
Göra en fullständig processkartläggning som beskriver en tjänst från start till avslut av minst 3 tjänster.
Utvärdera användning av modellerna inför ett kommunövergripande införande.
Överlämna processkartläggning till verksamheten för dialog om fortsatt hantering.

För frågor kontakta uppdrag@levigo.se

Offert med CV samt prisbild ska vara presenterat för Levigo senast torsdag 22/3