Roll: Teknisk Projektledare

Kompetensnivå: 4

Omfattning: 50 % av en heltid

Uppdragstid: 2018-05-01 – 2018-12-31

Placeringsort: Linköping (Distansarbete enl. överenskommelse med Region Östergötland)

Prisbild: 750-850

Uppdraget:

Teknisk projektledare som ska styra och leda tillsatt arbetsgrupp i genomförandet av följande uppdrag:

Nuvarande klientarbetsplats baseras på Windows 7 och Office 2010. En ny klientarbetsplats ska

införas som baseras på operativsystemet Windows 10 och Office 2016/Office 365 enligt framtagna

riktlinjer från det nationella konceptet eKlient. För ytterligare information om konceptet eKlient se

följande länk: https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/tjanster/eklient-i-samverkan/

Projektet pågår och grundinfrastrukturen är driftsatt samt en första pilot har startat. Projektledare ska

fullfölja pågående aktiviteter samt planera för och genomföra resterande steg i införandet av ny

klientarbetsplats.

Inom uppdraget ska följande huvudaktiviteter hanteras:

 • Säkerställa tekniska förutsättningar för leverans av klientarbetsplats baserad på Windows 10 enligt eKlients riktlinjer
 • Installation och konfiguration av tillhörande IT-infrastruktur
 • Införa SCCM för distribution av applikationer och säkerhetsuppdateringar
 • Vid behov införa ny IT-infrastruktur, t ex lösning för distansarbete (VPN)
 • Förbättrade säkerhetsfunktioner, t ex Applocker, lokal brandvägg mm
 • Konfiguration och hantering av Office2016 och/eller Office365
 • Uppdaterad och förbättrad hantering av applikationspaketering och certifiering (ny process genom eKlient)
 • Certifiering och vid behov paketering av applikationer för stöd av operativsystemet Windows 10 och kontorsprogrammet Office 2016
 • Planera för test av applikationer enligt framtagen och beslutad konfiguration av klientarbetsplatsen
 • Fortsatt genomförande av pilot i utvalda verksamheter
 • Ta fram plan för breddinförande i samtliga verksamheter
 • Tillse att Supportavdelningen kan hantera support och har kunskap av IT-arbetsplatsen baserad på Windows 10

Informationsspridning över status för aktuella aktiviteter enligt framtagen kommunikationsplan

Ska-krav Nedan ställda krav ska redovisas i CV.

 1. Kompetens inom klientplattform med kännedom om Windows 10 och SCCM
 2. Erfarenheter inom Windows 7, Windows 10 och SCCM.
 3. Erfarenhet av Office 2016 och/eller Office 365
 4. Erfarenhet som teknisk projektledare inom området IT-infrastruktur 5. Erfarenhet av att ha utfört uppdrag som teknisk projektledare inom minst en större organisation med lyckat resultat inom de senaste tre (3) åren.

Börkrav:

Bör kunna påvisa flera referensuppdrag som teknisk projektledare inom IT-infrastruktur.

CV, pris och motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 11/4.

Eventuella frågor besvaras av Jonatan Sandberg 070 494 99 11