Roll: IT-arkitekt
Omfattning: 100 %
Uppdragstid: ASAP – 2018-12-31
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: 650 – 1050
Arkitekt
Tjänsten som lösningsarkitekt innebär att bidra med teknisk såväl som funktionell kunskap om hur verksamhetens produkter skall implementeras samt integreras på bästa sätt utifrån produktens såväl som användarnas perspektiv.
Rollen kommer att innebära arbete både med verksamhetens befintliga kunder samt med nya kunder med skiftande krav och önskemål. Tjänsten kommer att bidra med kompetens inom pågående projekt, förstudier och analysfaser, stöd till sälj samt kunder i förvaltningsfas.
Som lösningsarkitekt på företaget förväntas du ha både teknisk och affärsmässighet i att lösa tekniska problem.
Arbetet kommer att utgå till största delen från kundens kontor men resor i tjänsten kan förekomma.
Krav
  • Minst 5 års erfarenhet från implementering och utveckling av Dynamics NAV
  • Minst 5 års erfarenhet från integrationsprojekt
  • Kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande om du har erfarenhet av
  • Mycket meriterande med erfarenhet från LS Retail
  • E-handel
Uppdraget sträcker sig från nu till minst 31/12–18. Goda möjligheter till förlängning.
CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se snarast, då löpande presentation av offerter sker.
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11