Roll: Kodgranskare (.NET)
Omfattning: 100%
Uppdragstid: Start slutet av april, alt mitten av maj och 2-3 veckor framåt.
Placeringsort: Västerås (Distansarbete är ok för uppdraget)

BEHOV

Inför implementation av nytt administrativt system för tandvård vill Region Västmanland låta göra en genomgång och granskning av källkoden för det valda systemet.
Stockholms läns landsting har låtit utveckla koden och är ägare utav den. Genom kompisavtal mellan Stockholms läns landsting Region Västmanland får Region Västmanland tillgång till programkoden.
Systemet är utvecklat i .Net (oklart exakt vilken version).

UPPDRAGSBESKRIVNING
Granskning av källkod enligt följande principer:
 • Säker kod
 • Portöppningar
 • Loggning av användares inloggning/funktioner som har använts
 • Modulärt uppbyggd källkod
 • Öppna gränssnitt, apier
 • Hur hanterar koden information från externa system, contexthantering? T ex befolkningsuppgifter från skatteverket, organisationsstrukturer från AD eller HSA.
 • Utnyttjar moderna ramverk
 • HTML 5, responsiv design, mobila vyer
 • Beroenden till insticksprogram, t ex flash, silverlight
 • Följer erkända designprinciper
 • Förekommer minnesläckage
 • Beroenden till tredjepartskomponenter, t ex telerik, dev express, infragistics
 • Är koden designad för att köras som SAS-tjänst?
 • Hanterar koden tvåfaktorsinloggning?
 • Hur hanterar koden fel? Loggas fel till eventlogg? Hur visas ett fel för användaren på skärmen?
 • Vilka hård- och mjukvarukrav finns för koden? IIS, sql, osv
 • Hur mycket CPU/minne kan koden hantera? Kan koden installeras i Vmware?
 • Hur loggar systemet händelser så det går att sätta upp en övervakning? Finns det stöd för SNMP, MS SCOM?
 • Hur hanterar koden organisationer, klartext eller unika ID:n? Finns det stöd för att bygga organisationsstruktur med automatik?
 • Processflöden som koden stöder (om möjligt)

Resultatet av den genomförda granskningen ska dokumenteras utförligt för Region Västmanlands räkning.

CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 17/4.
Eventuella frågor kring uppdraget ställs till Jonatan Sandberg 070 494 99 11