Roll: Expert inom Ansible
Stationeringsort: Lund
Omfattning: 2-3 dagar/vecka
Uppdragsperiod: Mitten av augusti 2018 – en månad efter uppdragsstart

Lunds universitet, LDC avropar en Ansible-konsult. LDC kommer ta över underhållet av servrar (ca 25 servrar), för den externa webben från extern part. Servrarna hanteras, i dag, på ett automatiserat sätt med hjälp av Ansible. LDC ska ta över dessa Ansibel script och sätta upp processer för att använda servrarna med hjälp av Ansible i organisationen.

Konsulten ska:
– granska och förbättra redan existerade Ansible filer
– ge förlag på hur Ansible rollerna kan sättas upp på ett effektivt sätt, som gör att de går att återanvända inom organisationen
– hjälpa till med att ta fram rutiner för att för att hantera olika serverrelaterade uppgifter med hjälp av Ansible
– hjälpa till med säkerhetsrelaterade frågor kopplat till Ansible.
Arbetet kommer att ske tillsammans med de utvecklare som kommer att hantera servrarna.

Kompetenskrav:
Goda kunskaper om Ansible och Best practice relaterat till Ansible.
Goda kunskaper om Ubuntu och systemadministration.
Kunskap om versionshantering i Git.

Meriterande:
Kunskap om databaser av typen Mysql (percona) och MongoDB.
Erfarenhet av MongoDB replikering och optimering av mysql.

För frågor kontakta Ellinor Thungren 070 467 57 20

Offert med CV samt prisbild skickas till uppdrag@levigo.se och presenteras löpande för kund.