Roll: Systemutvecklare i Filemaker
Kompetensnivå: 5
Uppdragsperiod: ASAP – 2018-12-31

Musikhögskolan i Malmö avropar en Systemutvecklare för nyutveckling av planeringssystem för studenter och lärare. Utvecklingen ska ske i Filemaker, varför konsulterna måste vara experter på detta område.

Uppdraget innebär att utveckla planeringsverktyget PlanMHM i programmet FileMaker för Musikhögskolan i Malmö fram till skarpt läge, samt stöd, underhåll och komplettering under en längre tid efter genomförd uppgradering och ombyggnad av system.

För frågor om uppdraget kontakta uppdrag@levigo.se