Levigo utökar verksamheten ytterligare på västkusten genom fördjupat samarbete med Volvo AB! Det är riktigt kul att vi kommit så långt som leverantör till Volvo AB där vi numera definieras som en viktig direktleverantör inom flera segment inom koncernen. Vi ämnar växa ytterligare hos Volvo och ser redan synergier med våra andra kunder i regionen.

Vänligen

Team Levigo genom Eva Grim