Levigo stöder er som kund i hela eller delar av förloppet att säkerställa att du alltid har rätt kompetens för din verksamhets behov. MSP (Managed Service Provider) är en tjänst där vi erbjuder att hantera inköp av kompetens, hantering av befintlig extern kompetens såväl som administration. Vi arbetar även aktivt tillsammans med er som kund att säkerställa kvaliteten i kompetensen såväl som ser över den totala kostnadsbilden för konsultinköp. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!