Roll: Projektledare implementation FVIS
Kompetensnivå: 4
Omfattning: 100 %
Uppdragstid: ASAP – ca 3 års projekttid
Placeringsort: Nyköping/Eskilstuna (möjlighet till distansarbete enligt löpande överenskommelse)
Pris: 850 – 1200 kr/h (Reskostnader: Ja, kostnader föranledda av uppdraget enligt överenskommelser)

Arbetet med Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) har drivits inom SUSSA samverkan sedan 2015. Inom ramen för arbetet pågår upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd, parallellt med uppdrag, projekt och aktiviteter i verksamheter med syfte att förbereda för den kommande implementationen. Arbetet med implementationen kommer att drivas som projekt. Projektet omfattar både grundimplementationen som sker tillsammans med leverantören, samt SUSSA gemensamma förberedelser och leveranser som ger förutsättningar för lokala införanden i landsting och regioner.

Övergripande ansvar för att planera, leda och följa upp det SUSSA gemensamma arbetet i grundimplementationsprojektet samt att tillsammans med lokala implementationsledare förbereda lokala införanden. Ansvar för att utifrån avtalad specifikation planera och följa upp leverantörens åtagande och leveranser i grundimplementationen. Tillsammans med de lokala implementationsledarna förbereda införandet av det nya vårdinformationsstödet i verksamheten, ex genom samordnad utbildningsplanering, gemensamma verktyg för införande m.m.

Ha ett nära samarbete med programledaren inom SUSSA samverkan och lokala projekt/programorganisationer för FVIS. Föredragande i projektets styrgrupp Absoluta kompetenskrav: Flerårig och relevant erfarenhet av att leda/driva omfattande och komplexa implementationsarbeten med fokus på verksamhetsutveckling och effektmål. Erfarenhet av att vara kravställare mot leverantörer. Meriterande kompetenskrav: Erfarenhet från hälso- och sjukvård. Kunskap om nationell e-hälsa. Kunskap inom förändringsledning. Kunskap om förvaltningsstyrning.

CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 2/11.
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg