Roll: Oraclekonsult till Riksgälden
Kompetensnivå: 3
Omfattning: 100%
Uppdragstid: Uppdraget påbörjas december 2018 och avslutas december 2019
Placeringsort: Stockholm

Uppdragsbeskrivning
Vår miljö baseras på Oracle 12c Data Guard med lagring i ett SAN.
Plattformen körs i en Windows 2012 R2-miljö. Även SCD körs i en Windowsmiljö.
Konsulten vi söker är en seniorkonsult och måste ha flerårig erfarenhet av att ha jobbat i en miljö enligt ovan.
Rollen innebär att lösa de ärenden och problem kring daglig hantering som landar hos teamet samt aktivt delta och ha tidigare erfarenhet av uppgradering av SCD.
Under tiden för uppdraget ska konsulten även följa Riksgäldens miljörutiner.

Vid intresse fyll i bifogad bilaga “Krav och Anbudssvar”, samt skicka CV, pris och motviering till uppdrag@levigo.se senast 2/11 13:00

Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070 329 93 46

Riksgälden bilaga Krav och Anbudssvar