Roll: Systemtekniker
Omfattning: 100 %
Uppdragstid: ASAP – 2019-07
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: 300 – 600 kr/h (beroende på kompetensnivå junior till medel)

Roll
Systemtekniker
Nivå
Junior till medel
Kompetensbehov:

God kunskap inom datakommunikation med fokus på IP-baserade nätverk ur ett operatörsperspektiv.
Swiched access network (Ethernet), Network edge (BNG), Radius, DHCP, B2B-services.
Kunskap:

Högskoleutbildning inom datakom/telekom eller motsvarande genom erfarenhet erhållen kompetens
Erfarenhet:

1-5 års erfarenhet från bredbandsoperatör eller motsvarande
Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består i att inom grupperingen Network Activation ansvara för implementation/konfiguration av IP-baserat accessnät samt i viss utsträckning implementera B2B-tjänster. Implementationsdesign och konfigurationsorchestrering sker i huvudsak av stödsystem.

CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se

Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11