Roll: IT-konsult inom förvaltning till landstinget Sörmland
Kompetensnivå: 3-4
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 1/12-2018 t.v
Placeringsort: Nyköping eller Eskilstuna (Huvudsaklig placeringsort)
Från beställare Landstinget Sörmland
“Den kompetens jag behöver ligger inte på en ledande nivå utan det är en bred tekniker med hög självledarskap jag behöver.
Kompetensen bör vara 3-linje support med inriktning på applikationers integrationer via Biztalk, Sql-kunskap, XML, .Net. Det är med andra ord en kompetent/bred tekniker jag behöver”
Syfte med rollen                       
Tillhandahålla kunskap/expertis på systemlösning, strukturer, samband och beroenden i IT-komponenten och mellan IT-komponenter.
Ansvar
Koordinera teknik, verksamhet, leverantörer och andra IT-komponenter. Säkra att delarna i IT-komponenten fungerar tillsammans.
Kompetenser och erfarenheter
 • Mycket god kunskap om databas-struktur i IT-komponenten
 • Mycket god kunskap om konfigureringsmöjligheter i IT-komponenten
 • Mycket god kunskap om hur IT-komponenten är uppbyggd med olika delar och beroenden
 • Mycket god kunskap om hur IT-komponenten är integrerad med andra IT-komponenter
 • Kunskap om IT-arkitekturen i IT-komponenten
 • Kunskap om Landstinget Sörmlands IT-arkitekturella regelverk
 • Översiktlig kunskap om funktionalitet i IT-komponenten
Exempel på arbetsuppgifter:
En mer detaljerad beskrivning av hur man arbetar med olika förvaltningsaktiviteter framgår av processbeskrivningarna för gemensamma operativa förvaltningsprocesser. Nedan visas endast några exempel på arbetsuppgifter.
Användarstöd
Felhantering
 • Felsökning i IT-komponenten
 • Lösa fel i IT-komponenten
 • Vid behov anmäla fel i IT-komponenten till leverantör
Ändringshantering
 • Lämna synpunkter och eventuella krav på lösningsförslag för IT-komponenten
 • Medverka vid förberedelser av miljö och genomförande av tester för IT-komponenten – konfiguration, integrationer m.m.
 • Genomföra systemtest av IT-komponenten
 • Genomföra integrationstest av IT-komponenten
 • Bidra till att arkitekturella krav uppfylls i IT-komponenten
 • Avveckling av IT-komponent
Drift och underhåll
 • Genomföra ändringar i konfiguration
 • Medverka vid/assistera leverantör vid installation
 • Beställa paketering av klientinstallationer
 • Dokumentation, t.ex. rutiner, processbeskrivningar (förtydliga vilken typ av processer), integrationer och beroenden
 • Driftövervakning och åtgärd
Meriterande Kompetens
· Kunskap om ekonomisystemet Raindance, förvaltningsmodell PM3, XML
CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11