Roll: Uppdragsledare / kravfångstledare
Omfattning: 100 %
Uppdragstid: 2018-12-17 – 2020-02-29 (med option om förlängning till och med 2020-12-17)
Placeringsort: Sundsvall
Prisbild: 750 – 900 kr/h
SPV har behov av en erfaren uppdragsledare i ett utvecklingsprojekt där uppdraget är att utveckla ett systemstöd till en ny prognosmodell för premier, skuld och utbetalningar.
Syftet med tjänsten är att leda utvecklingsteam, ha en förståelse för lösningen i helhet samt att jobba operativt med uppgifter som kan behövas för att driva arbete framåt. Arbetet bedrivs enligt agila principer. Vi söker en person som trivs att jobba i team och som tycker om att leda och utveckla andra.
I uppdraget ingår att dokumentera enligt SPV:s riktlinjer och att kompetensöverföra till utsedd personal.
Konsulten ska även kunna bistå med kompterns till andra uppdrag som uppdragsgivaren väljer ut.
Ska-krav:
Mycket god erfarenhet av att leda och driva kravfångstarbete i projekt.
Mycket god erfarenhet av att ha arbetat med kravfångst inom försäkringsområdet.
God erfarenhet att jobba med agila arbetssätt som t.ex. scrummaster.
Bör-krav:
Erfarenhet av kravfångst inom försäkringsteknik och prognos.
Erfarenhet av testning av system.
CV skickas till uppdrag@levigo.se senast 2018-11-12
Eventuella frågor ställs till Jonatan Sandberg 070 494 99 11
Vid kontakt kommer du få fylla i en avropsförfrågan med pris

If interested, please send an English CV, your requested price and a short summary of skills, also if the candidate has been working at Volvo before and in that case, which company. Also availability date.

What we also need is the candidate’s City of birth, day and month. (needed to make an ID for the candidate as a job-seeker in Volvos VMS Fieldglass)

To be sent to uppdrag@levigo.se