Kund: Statens tjänstepensionsverk
Start: 2018-12-17 eller tidigare enligt överenskommelse
Slut: 2019-12-31 (förlängning 3+8)
Omfattning: 20-100% över perioden
Ort: Sundsvall
Ertt Pris: <1.020 kr/tim Konkurrens: JA Säkerhetsklassat: JA Metodstöd/ Agil coach SPV har ambitioner att utveckla organisationens leveransförmåga inom taktisk och operativ nivå och söker konsultstöd för detta. Uppdraget verkar för att SPV ska klara sina mål att kostnadseffektivt leverera det som planerats till kund och verksamheter. Parallellt ska leveransförmågan utvecklas genom praktisk tillämpning av förbättrade eller nya arbetssätt samt verktygsstöd. SPV söker en person som har erfarenheter från att aktivt ha arbetat med införande av agila arbetssätt i organisationer med traditionell förvaltningsorganisation. Det är en fördel om personen har en erkänd förmåga att möta alla medarbetare på ett respektfullt sätt där de befinner sig i förändringsarbetet. Tjänsten omfattar också att coacha chefer och ledare på alla nivåer (strategiskt, taktiskt och operativt) i agilt ledarskap. Uppdraget lägger stort värde på att medarbetarna ska växa genom kompetensutveckling. I uppdraget ingår också att dokumentera enligt SPV:s riktlinjer och att kompetens överförs till utsedd personal. Konsulten ska även kunna bistå med kompetens till andra uppdrag som uppdragsgivaren väljer ut. ************************************************************************************************************************ Bifogat finner det kompletta avropet och önskar ni offerera kandidat fyll i dokumentet och mejla till uppdrag@levigo.se senast tisdag 13´november Bifoga också i mejlet önskat timpris, CV samt kort motivering. Ser fram emot att höra från er! Kontaktperson: Helen Kjellman, 070-467 95 63