Kompetensnivå (2-5)
4
Antal konsulter
1
Avtalstid
2019-01-01 — 2019-12-31
Uppskattat antal timmar
2000 (+ ev option c:a 1000)
Prismodell
Löpande räkning timpris
Geografisk placering
Uppsala

Sista dag för inlämnande av avropssvar:

2018-11-30
Sista dag för att ställa frågor:
2018-11-23

Konsulten ska arbeta med att utveckla nya system och applikationer för UCRs Utvecklingssektion. System och applikationer är för sjukvård och forskningoch kommer variera över tid. Arbetet innebär såväl kravställning som utveckling och test. Konsulten kommer arbeta tillsammans med personal från andra sektioner och direkt med kunder.

Konsulten bör ha kunskap kring flertalet av följande:

Kvalitetsregister, Qreg5, Spring, REST, SQL, Databaser, JDBC (MySQL-erfarenhet ett plus), Javascript, (X)HTML, Ajax, CSS, Java, Bootstrap, Wicket, Maven, Agil utvecklingsmetodik/process (t.ex. Scrum), Kravhantering (gärna erfarenhet av JIRA), Automatiserad testning

Vid intresse, kontakta uppdrag@levigo.se för detaljerad avropsförfrågan samt relevanta dokument för upphandling av resursen.

Eventuella frågor ställs till Jonatan Sandberg 070 494 99 11