Roll: Konsultstöd för informationssäkerhet
Kompetensnivå: Kompetensnivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll. Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll. Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp. Självständighet – mycket stor.
Omfattning: Ca 100 timmnar
Uppdragstid: 2018 – Arbetet med granskning/genomlysning och förbättringsförslag påbörjas. 2019 – Eventuell fortsättning av arbetet.
Placeringsort: Enköping

Uppdraget
Erfaret konsultstöd avseende informationssäkerhet på strategisk och taktisk nivå.

Uppdraget har sin utgångspunkt i det informationssäkerhetsarbete som redan är genomfört inom kommunen.

Stor vikt läggs på förmågan att bidra med erfarenheter av informationssäkerhetsarbete kopplat till lagstiftning såsom GDPR och NIS-direktivet, ledande standarder inom området, rådgivande myndigheter, samt till förmågan att komma med förbättringsförslag och lokal anpassning utifrån kommunens förutsättningar.

Krav
Konsulten ska genomlysa kommunens centrala informationssäkerhetsarbete kopplat till lagstiftning såsom GDPR och NIS-direktivet, ledande standarder inom området, rådgivande myndigheter, samt till förmågan att komma med förbättringsförslag och lokal anpassning utifrån kommunens förutsättningar.

Det kan handla om genomlysning av de delar av ett ledningssystem som redan finns på plats, bedömning av modeller för klassningar och riskanalyser, förslag på lokala rutiner och säkerhetsåtgärder.

Skicka CV, motivering samt pris till uppdrag@levigo.se

Vid eventuella frågor kring uppdraget kontakta Eva Grim, 070-329 93 46