Region Östergötland söker en Informationssäkerhetsstrateg nivå 3
Sista dag för avropssvar: 2018-11-26
Uppdragstid: 2018-12-10 – 2019-03-09 / ca 400 tim
Placering: Linköping (Distansarbete enligt överenskommelse)
Pris: 700 – 900 kr/h

Uppdraget: Inventera vilken typ av information som hanteras i Region Östergötlands verksamheter (regionen ska kunna överblicka sin information).
Inventera vilka verksamheter som behandlar information som har bäring på rikets (Sveriges) säkerhet.
Inventera vilken av denna information som har bäring på rikets säkerhet, det ska finnas en motivering för varje enskild bedömning och om det är möjligt ett förslag på skyddsåtgärd.
I samband med att uppdraget påbörjas ska uppdragstagaren presentera definitionen på rikets säkerhet samt en beskrivning över strukturen på rapporten som ska överlämnas när uppdraget redovisas. Uppdragsgivaren ska godkänna definitionen av rikets säkerhet samt strukturen på rapporten.
Redovisning av uppdraget: En muntlig presentation ska hållas: Powerpoint presentation om cirka 30 minuter samt cirka 30 minuter för frågor. Material som ska ingå i leveransen av uppdraget: En summering utan känsligt innehåll, executive summary Detaljerad rapport med dokumentation som säkerhetsklassas.

CV, pris samt ifyllt upphandlingsdokument (skickas vid intresse) deadline för offert senast 26/11.

Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11