Roll: IT- Arkitekt
Kompetensnivå: Nivå 3, se beskrivning nedan
Omfattning: 1300 timmar
Uppdragstid: Start 2019-01-02
Placeringsort: Jönköping

Uppdraget
Jönköpings kommun har behov av att avropa IT-arkitekttjänster som komplement till anställd IT-arkitekt. Kunskap efterfrågas inom Infrastrukturarkitektur och lösningsarkitektur. Särskilt fokus kommer att finnas på framtagning av lösningsförslag och vara ett stöd till förvaltningar och internt. IT-arkitekttjänster inom datakommunikation avropas via ett annat avtal.
Målet med upphandlingen är att förstärka arkitektstödet till förvaltningar och bolag.

Krav
Arbetet ska utföras av en konsult med gedigen kunskap inom IT-arkitektur. Kommunen bedömer att det behövs en konsult på minst nivå 3 enligt Kammarkollegiets definitioner. Det är viktigt att erbjuden konsult kan se samband och snabbt kan skapa en helhetsbild av kommunens nuläge och behov för att sedan kunna bidra med lösningsförslag. Erfarenhet av att dokumentera, konkretisera samt presentera och förklara de uppdrag som utförs krävs.
Konsulten ska ha hög pedagogisk förmåga samt kunna uttrycka sig väl i såväl tal som skrift på svenska.
Arbetet ska utföras på plats på IT-avdelningen, Åsenvägen 9B i Jönköping.

Nivå 3
Kunskap: Hög kompetens inom sitt område
Erfarenhet: 4-8 år som konsult inom området, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning: Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet: Kan arbeta självständigt

CV och motivering samt pris skickas till uppdrag@levigo.se senast 30/11-2018

Eventuella frågor kring uppdraget tas med Eva Grim 070-329 93 46