Roll: BI-konsult Frontend-utvecklare till Riksgälden
Kompetensnivå: Se bifogad ”Avropssvar – Frontend”
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2019-02-01 – 2019-12-31
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: Priset kommer viktas tillsammans med kompetens 50/50. Den anbudsgivare som efter utvärdering har lägst utvärderingspris tilldelas uppdraget.

Uppdraget
Den aktuella konsulten kommer att ingå i BI-utvecklingsgruppen på Riksgälden och arbeta med utveckling av nya Qlikview-applikationer samt förvaltning och vidareutveckling av befintliga. BI-gruppen ansvarar för såväl backend- som frontend-utveckling och fokus på detta uppdrag är på frontend.
Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med verksamheten där en viktig del är gemensamt framtagande av krav samt design av lösningsförslag. Konsulten förväntas dessutom vara självgående i sitt arbete samt ha fokus på förvaltningsbara lösningar som ska fungera effektivt över tid.
Konsulten bör vara förtrogen med både den finansiella världen och dess begrepp och analyser.
Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med övriga på IT och det är ett krav att följa Riksgäldens befintliga arkitektur och riktlinjer vid utveckling av applikationer och rapporter. Under 2019 ska Qlikview-miljön uppgraderas till senaste version och konsulten förväntas bidra i det arbetet
Under tiden för uppdraget ska konsulten även följa Riksgäldens miljörutiner.

Vid intresse skicka CV, ifyllt avropssvar samt pris till uppdrag@levigo.se senast 2018-12-03

Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46