Roll: BI-konsult Backend-utvecklare till Riksgälden
Kompetensnivå: Se bifogad ”Avropssvar – Backend”
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2019-02-01 – 2019-12-31
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: Priset kommer viktas tillsammans med kompetens 50/50. Den anbudsgivare som efter utvärdering har lägst utvärderingspris tilldelas uppdraget.

Uppdraget
Den aktuella konsulten kommer att ingå i BI-utvecklingsgruppen på Riksgälden och arbeta med utveckling av nya applikationer samt förvaltning och vidareutveckling av befintliga. BI-gruppen ansvarar för såväl backend- som frontend-utveckling och fokus på detta uppdrag är på backend, dvs databasdesign med traditionella data warehouse-metoder samt ETL med hjälp av SSIS.
Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med verksamheten och den övriga gruppen BI-utvecklare där en viktig del är gemensamt framtagande av krav samt design av lösningsförslag. Konsulten förväntas dessutom vara självgående i sitt arbete samt ha fokus på förvaltningsbara lösningar som ska fungera effektivt över tid.
Konsulten bör vara förtrogen med både den finansiella världen och dess begrepp och analyser.
Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med övriga på IT och det är ett krav att följa Riksgäldens befintliga arkitektur och riktlinjer vid utveckling av applikationer och rapporter. Under tiden för uppdraget ska konsulten även följa Riksgäldens miljörutiner.

Vid intresse skicka CV, ifyllt avropssvar samt pris till uppdrag@levigo.se senast 2018-12-03

Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46