Roll: 3rd Line support med fokus på integrationer av applikationer
Kompetensnivå: 3-4
Omfattning: 100%
Uppdragstid: ASAP – t.v
Placeringsort: Nyköping eller Eskilstuna
Från beställare Landstinget Sörmland:
“Den kompetens jag behöver ligger inte på en ledande nivå utan det är en bred tekniker jag behöver.
Kompetensen bör vara 3-linje support med inriktning på applikationers integrationer via Biztalk, Sql-kunskap, XML, .Net. Det är med andra ord en kompetent/bred tekniker jag behöver”
Syfte med rollen                       
Tillhandahålla kunskap/expertis på systemlösning, strukturer, samband och beroenden i IT-komponenten och mellan IT-komponenter.
Ansvar
Koordinera teknik, verksamhet, leverantörer och andra IT-komponenter. Säkra att delarna i IT-komponenten fungerar tillsammans.
Kompetenser och erfarenheter
 • Mycket god kunskap om databas-struktur i IT-komponenten
 • Mycket god kunskap om konfigureringsmöjligheter i IT-komponenten
 • Mycket god kunskap om hur IT-komponenten är uppbyggd med olika delar och beroenden
 • Mycket god kunskap om hur IT-komponenten är integrerad med andra IT-komponenter
 • Kunskap om IT-arkitekturen i IT-komponenten
 • Kunskap om Landstinget Sörmlands IT-arkitekturella regelverk
 • Översiktlig kunskap om funktionalitet i IT-komponenten
Exempel på arbetsuppgifter:
En mer detaljerad beskrivning av hur man arbetar med olika förvaltningsaktiviteter framgår av processbeskrivningarna för gemensamma operativa förvaltningsprocesser. Nedan visas endast några exempel på arbetsuppgifter.
Användarstöd
Felhantering
 • Felsökning i IT-komponenten
 • Lösa fel i IT-komponenten
 • Vid behov anmäla fel i IT-komponenten till leverantör
Ändringshantering
 • Lämna synpunkter och eventuella krav på lösningsförslag för IT-komponenten
 • Medverka vid förberedelser av miljö och genomförande av tester för IT-komponenten – konfiguration, integrationer m.m.
 • Genomföra systemtest av IT-komponenten
 • Genomföra integrationstest av IT-komponenten
 • Bidra till att arkitekturella krav uppfylls i IT-komponenten
 • Avveckling av IT-komponent
Drift och underhåll
 • Genomföra ändringar i konfiguration
 • Medverka vid/assistera leverantör vid installation
 • Beställa paketering av klientinstallationer
 • Dokumentation, t.ex. rutiner, processbeskrivningar (förtydliga vilken typ av processer), integrationer och beroenden
 • Driftövervakning och åtgärd
CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11