Roll: Upphandlingskonsult intern IT-drift
Omfattning: 50 % (omfattningen kan variera under uppdraget)
Roll: Upphandlingskonsult inr. IT-drift
Stationeringsort: Stockholm
Uppdragsperiod: 2019-01-15 – 2019-06-30 (senast 2018-09-30)
Vi söker en upphandlingskonsult för uppdrag till vår kund inom bank och finans. Kunden ska genomföra en ny upphandling av sin outsourcade IT-drift. Konsulten ska därför driva kravspecificering och ta fram anbudsunderlag. Efter anbudsutvärdering kan valet eventuellt falla på ny leverantör, varför ett flyttprojekt måste genomföras. Kraven på ett sådant flyttprojekt ska därför vara en del i kravspecificeringen.
Konsulten kommer agera projektledare i kravspecificering, utarbetande av anbudsdokument och underlag för anbudsutvärdering. Kan även bli aktuellt att sammanställa anbud och delta i utvärdering. Vidare ska konsulten ge förslag på hur uppdraget avses genomföras och i vilken omfattning personalen i kundens verksamhet ska delta i arbetet.
För uppdraget ska konsulten ha:
 • Erfarenhet som upphandlingsprojektledare med minst 5 års erfarenhet av upphandlingar av it-drift.
 • Minst 3 års erfarenhet som upphandlingskonsult
 • Van kravställare för upphandling av IT-drift och flytt av IT-drift
 • Drivande och självgående
 • Goda kunskaper i engelska och utmärkta kunskaper i svenska
 • Dokumenterad erfarenhet av att på egen hand genomfört minst  5 IT-upphandlingar för kunds räkning (storlek: ca 2-5 milj på årsbasis)
 • Kännedom om ITIL
 • Erfarenhet av driftrelaterad IT-utveckling
 • Kunskaper i projektstyrning (PPS)
 • Kunskaper om säkerhetskrav i tekniska driftmiljöer.
 • Önskvärt med Bank- och finanserfarenhet
 • God social förmåga och goda referenser
 • God teknisk kompetens om driftmiljö & strategiska programvaror
 • Förhandlingserfarenhet
 • Administrativ kompetens
 • Konsulten ska dessutom ha 3 referensuppdrag ska anges med upphandling inom it-drift varav minst 2 ska vara för outsourcing. Referensuppdragen ska var och ett ha en avtalskostnad för drift om minst 2-10 Mkr.
För frågor om uppdraget kontakta Jonatan Sandberg 070 494 99 11
Offert ska innehålla timpris för arbetet på löpande räkning, förslag på tidplan för
genomförandet, CV på konsult samt referensuppdrag för konsulten.

Skickas till uppdrag@levigo.se senast 2018-12-10.