Roll: Systemutvecklare BI
Kompetensnivå: Nivå 4, se nedan
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2019-01-15 – 2020-01-14
Placeringsort: Linköping
Region Östergötland hanterar ett stort antal lösningar för ge uppföljning till vårdverksamhet, administration och ledning. Verktyg som vi använder är Microsoft SQL Server 2017 (för MSSQL, SSIS, SSAS (främst multidimensional även tabular), SSRS), Visual Studio 2017 Professional, TFS 2017 och Power BI Desktop
Nedan ställda krav ska redovisas i CV
  • Minst fem (5) års erfarenhet av utveckling på Microsoft plattform
  • Minst fem (5) års erfarenhet av MS SQL Server (inkluderar mycket goda kunskaper i SQL och TSQL)
  • Minst fem (5) års erfarenhet av ETL-utveckling
  • Erfarenhet av test i ETL flöden
  • Minst fem (5) års erfarenhet av utveckling i C#
  • Erfarenhet av MDX utveckling
Börkrav 
  • Erfarenhet av att ha arbetat med agila metoder
  • Erfarenhet av SSRS
  • Erfarenhet av SSAS utveckling
  • Erfarenhet av Advanced analytics plattformar (MS, SAS, IBM
Kompetensnivå 4 motsvarar
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/ roll
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/ roll
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor
Se hela avropet i bifogad fil eller hör av dig till uppdrag@levigo.se för mer information eller intresse för uppdraget.
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46