Roll: Business Controller
Omfattning: 100 %
Uppdragstid: ASAP – 2019-03-31 (med option på förlängning)
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: 750 – 1000 kr/h
Group Savings CFO Office stöttar produktområdena samt ansvarar för planering och konsolidering av Group Savings finansiella resultat. Ekonomifunktionen inom Group Savings består av CFO, tre controllers och en strategic planner. Till gruppens ansvar hör bl.a. ledningsrapportering, analys av intäkter, kostnader och försäljning, affärsplanering samt ansvar för Group Savings interna köp/säljprocess. I din roll som controller är du en viktig drivkraft, koordinator och nära samarbetspartner i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.
Rollen innefattar bl.a. följande ansvarsområden och uppgifter:
 • Ansvara för att hålla ihop bokslutsprocessen för Group Savings som helhet
 • Sammanställa Group Savings månadsrapport till ledningen
 • Självständigt controlleransvar för GS staber (HR- Management, CFO, GS Office)
 • Vara behjälplig med att utföra analyser och sammanställningar till ledningsgruppen och den övriga verksamheten
 • Hjälpa till med underliggande material till s.k. performance review meetings
 • Bidra med input till Group Savings affärsplanering
 • Koordinera Group Savings kostnadsprognoser
 • Stödja verksamheten genom att vara ansvarig för business case och kalkyler
 • Medverka i olika projekt
 • Kontinuerligt bidra till en förbättrad ekonomistyrning genom att proaktivt analysera och kontrollera befintlig struktur i de finansiella system som ligger till grund för den löpande rapporteringen
 • Kontinuerligt bidra till att identifiera och följa upp olika typer av effektiviseringar
CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 2018-12-14
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11