Roll: Agil Coach
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2019-01-08 – 2019-10-01
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: Takpris 800 SEK/ timme
Uppdraget
Leda arbetet att genomföra ny plattform och sätta nya processer och metoder på plats.
Ny Digital plattform (Sleipnir) är ett verksamhetsöverskridande projekt för att skapa och byta till ny plattform för distribution och tillgängliggörandet av UR:s innehåll och utbud.
Arbetsuppgifter
– Hantera och leda arbetet
– Upprätta budget och plan för det totala uppdraget samt för varje fas
– Skaffa fram nödvändiga underlag för beslut i styrgrupp
– Ta ansvar för kommunikation med intressenter (t.ex. drift, support, användare, ledning, styrgrupp) och säkra deras förankring, delaktighet och insyn.
– Upprätta arbetsmetoder för att den nya plattformen är en naturlig del av en mer digital verksamhet.
– Ge återkoppling till intressenter och ledningsgrupper och chefer som är involverade.
– Genomföra utvärdering och iterera lärdomar kontinuerligt.
Erfarenhet och kunskaper
– Snabbt kunna sätta sig in i och förstå verksamheten och organisationen
– Förstå vilka problem och utmaningar som finns inom verksamheten/organisationen och kunna visa vilka möjligheter som finns för att åstadkomma lösningar och genomföra dessa.
– Ge rekommendationer för hur ett förändringsarbete kan genomföras och driva igenom dessa
– Kunna göra kvalificerade avvägningar mellan olika delar för att optimera helheten.
– Kommunicera och hantera övergripande strategier för arbetet
– Hantera kommunikation mellan arbetsgrupper och ledning så att kunskapen om vad som sker inom ett område sprids och tillvaratas.
– Planera och facilitera workshops.
– Erfarenhet av att jobba med modeller för användarcentrerad effektsyrning, exempelvis effektkartläggning och value proposition canvas.
– Flerårig erfarenhet av agil digital produktutveckling
– Flerårig erfarenhet att jobba inom digital produktledning
– Flerårig erfarenhet inom metoder som såsom Scrum, Kanban eller liknande.
– Erfarenhet att arbeta med projekt som berör både verksamhet och IT.
– Erfarenhet att arbeta med projekt som innebär digitalisering
– Erfarenhet att arbeta med projekt som driver mot effektmål
Personliga egenskaper
– Engagerad, målinriktad och leveransfokuserad
– God planeringsförmåga
– Ansvarstagande och driven
– Förmåga att leda, fatta beslut, stödja och samverka
– Mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift
– Stabil och trygg i sitt ledarskap
– Delar aktivt med sig av sin kunskap
Utbildning och språk
– Utmärkt svenska i tal och skrift
– God kunskap i engelska i tal och skrift
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se senast 13/12 16:00
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46