Roll: Datamodellerare
Uppdragstid: ASAP – 1 månad
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: 750 – 1000 kr/h
Kommunen har ett akut behov av en konsult som är erfaren datamodellerare.
Kunden behöver få fram objekten i ett HR och Lönesystem (Visma).
Kommunen behöver en konsult som har erfarenhet från informations modellering/informationsarkitektur.
Bakgrunden kan vara verksamhetsarkitekt eller verksamhetsutvecklare med
erfarenhet av processutveckling och informationsmodellering.
Arbetet handlar om att ta fram objekt för verksamhetssystem, modellera dem samt kartlägga ägarskap av dessa.
CV, pris, samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 2018-12-21
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11