Roll: Ekonomomihandläggare
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2019-01-01 – 2019-05-31
Placeringsort: Stockholm
Svenska institutet söker nu en vik. ekonomihandläggare med ansvar för de löpande och tidskritiska uppgifterna inom utbetalningar, leverantörs- och kundreskontra m.m.:
·         Stipendie- och bidragsutbetalningar
·         Adminstration av ICA-betalkort och vid behov kontakter med SI:s internationella stipendiater.
·         Leverantörsreskontra: hantering av leverantörsregistret, Visma EFH flöde
·         Kundreskontran: hantering av inbetalningar och kundfakturering
·         Administration i reseräkningssystem Flex samt löpande hantering av SI:s tidredovisning
·         Avstämning och kontroller av betalningsflöden samt medverkan i utredningsarbete med syfte att förenkla och förtydliga in- och utbetalningsprocesserna
·         Samarbete med Statens Servicecenter gällande löpande drift av bl.a Agresso, Visma EFH
·         Ta fram stöd och rutiner, kommunicera på intranätet, medverka internt i utbildningar
·         Löpande stöd till verksamheten gällande utfallsfrågor och frågor relaterade till ovan.
Skicka CV, motivering och pris till uppdrag@levigo.se senast 3/1 17:00
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46