Roll: .NET-utvecklare till Riksgälden
Kompetensnivå: Kompetensnivå 2
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2019-04-01 – 2019-09-30 med option på förlängning t.om. 2019-12-31
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: Viktning, 40% kompetens 60% pris
Uppdraget
Kommunikationsenheten är systemägare till riksgalden.se och ska tillsammans med IT-avdelningen utveckla nuvarande version av EpiServer CMS 9 som idag endast är anpassad för desktop. Vi ska utveckla lösningen för en responsiv design för laptop, skärm och mobil som uppfyller webbtillgänglighet enligt WCAG 2.1.
I projektet ingår även en interaktionsdesigner som tar fram interaktionsdesign och en grafiker för webbdesign.
Riksgälden har inte tillräckligt med egna applikationsutvecklare för att genomföra uppdraget utan behöver därför hjälp.
Uppdraget innebär att man som .NET utvecklare ska implementera interaktionsdesign och grafisk design och dessutom göra anpassningar av flertal funktioner som idag används på webbplatsen till en responsiv lösning.
Utvecklingen sker tillsammans med Riksgäldens egna utvecklare och verksamhetsrepresentanter, där du justerar kravbilden vid behov, bygga, dokumentera och kvalitetssäkra leverans av lösning.
Det färdiga systemet kommer att levereras till den interna drift- och förvaltningsorganisationen.
Kompetensnivå 2
Avser systemering och programmering relaterad till systemutveckling. Kräver god kunskap om programmeringsspråk, ramverk, och verktyg samt kompetens för planering och nyutveckling av informationssystem och/eller förvaltning och vidareutveckling av system i drift. Arbete med konstruktion av system genom analys, granskning samt sammanställning av programförutsättningar, framtagande av riktlinjer och systembeskrivningar utifrån beställarens krav.
Arbetet innefattar även traditionell framställning av programkod, programtest samt dokumentation. Vid objektorienterad utvecklingen ingår även ansvar för utformningen av klasser, dvs. operationer (metoder) och attribut (egenskaper), samt definiering av relationer mellan klasserna och hur anpassning till implementationsspråket ska ske.
Kräver god kunskap om aktuella utvecklingsplattformar samt kunskap om verktyg för test och konfigurations- och versionshantering.
Skicka ifyllt avropssvar (se bifogat), CV och pris till uppdrag@levigo.se senast 2019-01-15
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46