Roll: Projektledare till region Jönköping
Kompetensnivå: Kompetensnivå 4, se nedan
Omfattning: 80-100%
Uppdragstid: 6 månader från start med option på förlängning
Placeringsort: Husqvarna
Prisbild: Takpris 900 SEK/ timme om samtliga krav uppfylls
Uppdraget
IT-centrum är ett verksamhetsområde inom Region Jönköpings län med det samlade ansvaret för Region Jönköpings läns IT-verksamhet.
I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att Region Jönköpings läns verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar.
IT-centrum har ca 180 medarbetare.
Verksamheten består till huvuddelen av utredning, förvaltning, utveckling och drift av system, upphandling, teknikstöd, kommunikation, IT-säkerhet, kundservice samt utbildning.
”Vi söker nu en projektledare med uppdrag att leda flera av våra viktiga projekt/program och förstudier på IT-centrum.”
Kompetens, Ska-krav
– Har IT bakgrund
– Har erfarenhet av att leda och driva komplexa IT-projekt.
– Har stor erfarenhet av att planera och genomföra workshops
 – Har förmåga att skapa en helhetsbild utifrån olika delar
– Har arbetat i projekt som drivs utifrån en agil metodik.
– Har förmåga att arbeta i en komplex miljö som ställer krav på lednings- och kommunikationsförmåga.
– Har mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och ha god vana av att dokumentera och rapportera sitt arbete.
– Har mycket god kännedom om och erfarenhet av olika projektmetoder, processer och verktyg som finns på marknaden
Meriterande kompetens, Bör-krav
– Erfarenhet av att arbeta som projektledare inom stora komplexa program
– Erfarenhet av att arbeta som systemanalytiker/kravanalytiker
– Erfarenhet av att arbetat som kravledare
– Erfarenhet av att ha arbetat som testledare
– Erfarenhet av att driva projekt inom landsting/Regioner
– Erfarenhet av att arbetat i verktyget Enterprise Architect.
– Erfarenhet av att driva stora projekt (25.000 timmar och större)
Personlig lämplighet, Ska-krav
– Är drivande och trivs i en ledande roll
– Är en lagspelare – Är affärsmässig och professionell i ditt agerande
– Har god social kompetens
– Har god förmåga att kommunicera
– Har god förmåga att se lösningar på problem.
– Har god samarbetsförmåga och förmåga att kunna få med sig andra
– God analysförmåga – Noggrann, strukturerad, lyhörd, flexibel och prestigelös
Skicka avropssvar som matchar ska- och börkraven, CV och pris till uppdrag@levigo.se senast 2019-01-14
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46