Roll: Projektledare för upphandling av ny telefonilösning
Omfattning: 50%
Uppdragstid: 2019-02-11 – 2020-05-31 med option på förlängning
Placeringsort: Västerås
Uppdraget
Region Västmanland har idag ett avtal om Telefoni som tjänst med Tele2 Business AB. Avtalet tecknades i maj 2014 och löper ut i maj 2020. Arbete med upphandling och implementation av ny lösning samt framtagande av ett nytt avtal för telefoni som tjänst kommer att initieras under februari månad.
Vi söker en erfaren projektledare till projektet för upphandling av ny telefonilösning inom Region Västmanland.
Vi ser att du som projektledare är en naturlig ledare som anser att samarbete är en förutsättning för att uppnå bästa resultat. Du är resultatinriktad och har en hög grad av servicekänsla där kunden står i fokus. Du är strukturerad och kan planera och organisera ditt arbete, så att tidsramar följs och att kvalitén på resultatet blir högt.
Tidigare dokumenterad erfarenhet av upphandling av telefonilösning inom offentlig verksamhet är en förutsättning för att bli aktuell för uppdraget.
Utifrån verksamhetens behov säkerställa implementation av en ny lösning samt framtagande av ett giltigt avtal för telefoni som tjänst.
Inom ramen för projektledaruppdraget ingår bl a
  • omvärldsbevakning
  • genomföra verksamhetsanalys
  • insamling av krav samt framtagande av behovsbild
  • Tillsammans med upphandlare inom Region Västmanlands inköpsfunktion upprätta underlag för upphandling samt utvärdering av inkomna anbud
  • projektledning av implementationsprojektet
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46