Roll: Projektledare IT
Kompetensnivå: Projektledare nivå 4
Omfattning: 250-300 timmar
Uppdragstid: 2019-02-01 – 2019-12-31
Placeringsort: Västerås
Uppdraget
”Målbilden nationellt, som Region Västmanland varit med och antagit, är tydlig; år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård.”
Projektledaren kommer ansvara för att, tillsammans med representanter från de berörda verksamheterna, planera, koordinera och driva arbetet.
 • Information och förankring i berörd verksamhet. Där juridiska, information- och patientsäkerhetsfrågor behöver fångas upp och hanteras.
 • Säkerställa att journalinformation från psykiatri och ungdomsmottagningar finns tillgänglig och visas korrekt i Journalen.
 • Utgå ifrån att samma regelverk ska gälla som för redan införda verksamheter. Eventuella undantag ska identifieras och hanteras.
 • Riskanalys ska genomföras vid behov.
 • Verksamheten behöver vara delaktig och aktivt arbeta med en översyn kring sin information och befintliga arbetsprocesser. Detta för att kunna visa upp sin information enligt beslutat regelverk kring hur informationen visas i e-tjänsten.
 • Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Kontakter tas t ex med andra landsting och regioner som redan har infört psykiatri och UM i Journalen.
 • Informationsinsatser till patienter.
Kontinuerlig information till verksamheten är en viktig del i arbetet. Införandet sker stegvis, med inledande förankringsfas.
 1. Vuxenpsykiatri
 2. BUP
 3. UM
Arbetet bedrivs i nära samarbete med berörda verksamheter och sker vid behov på plats hos i verksamheten. När möjligt ges kan arbete ske på distans och möten, avstämningar och liknande kan ske via t ex Skype.
Krav
 • Införandeprojekt och förändringsarbete
Meriterande
 • Kunskap om journalsystemet Cosmic och e-tjänster 1177 vårdguiden/ Mina Vårdkontakter, särskilt Journalen
Personliga egenskaper
 • Serviceinriktad
 • God kommunikativ förmåga
 • Strukturerad
 • Kvalitetsmedveten
 • Självgående
 • Samarbetsförmåga
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46