Roll: IT-samordnare & applikationsdrift till Försäkringskassan
Omfattning: 2 konsulter 100%
Uppdragstid: 2019-02-13 – 2020-02-29 (med option på förlängning 12 månader)
Placeringsort: Sundsvall
Uppdraget
Uppdraget består i att för ett antal FK IT-tjänster/Applikationer planera, styra och leda det dagliga arbetet för att säkra IT-tjänsternas kvalitet och tillgänglighet. I arbetet ingår att planera kommande ändringar i IT-tjänsterna, både praktiskt genomförande men också i form av att granska projektunderlag. Beredskap och övertid kan bli aktuellt. En betydande del av uppdraget består i att vara en aktiv projektdeltagare med uppgift att kravställa på driftbarhet, men också att praktiskt implementera larmsättning, loggning och övervakning, på projektets leveranser.
Referensuppdrag
Referensuppdrag som styrker konsultens kompetens/egenskaper gällande Klient och kollaborationstekniker är ett krav. Referensuppdraget ska vara avslutat eller pågående efter 2016-01-01. Om uppdrag fortfarande pågår ska det innehålla tydliga delar som har levererats.
Krav
  • Praktisk erfarenhet från arbete i en ledarroll i en större IT-driftorganisation (mer än 100 medarbetare och flera tekniska plattformar) minimum 5 år
  • Praktisk erfarenhet från arbete inom ITIL processerna Incident, Problem och Change, i en större driftorganisation minimum 2 år
  • Certifierad i ITIL Foundation
  • Haft rollen Projektledare eller teknisk Projektledare i att säkra driftbarhet i stora IT-driftorganisationer minst 2 år
  • Praktisk erfarenhet från arbete i utvecklingsprojekt i större organisationer som drivs agilt minimum 2 år
Skicka CV, referensuppdrag, svar på krav och pris senast 2019-01-29
Vid frågor, kontakta Eva Grim 070-329 93 46