Roll: IT-controller
Omfattning: 100 %
Uppdragstid: ASAP – 6 månader
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: 450 – 750 kr/h
Huvudansvar och rollen:
Konsulten kommer tillsammans med IT-enheten att analysera kommunens IT-kostnader, utarbeta prismodell för enhetens IT-tjänster. I och med detta också publicera 2020 års tjänstekatalog.
Moment som ingår i uppdraget:
-Redovisning
-Prognoser
-Budgetarbete (löpande uppföljningar)
-Portfoliohantering
-Prissätta tjänster
-Kontering
Meriterande:
-Ha förståelse för och kunna jobba enligt ITIL

Som person är du:
-Nytänkande
-Ifrågasättande
-Stöttande och innovativ i arbetet
-Flexibel
CV, pris och motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 29/1.
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11