Roll: Teknisk projektledare till region Östergötland
Kompetensnivå: Kompetensnivå 4, se nedan
Omfattning: 50%
Uppdragstid: 2019-04-01 – 2020-06-30 med option på förlängning 6 månader
Placeringsort: Linköping
Prisbild: Priset kommer vara avgörande för att bli tilldelad uppdraget
Kompetensnivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 7-11 år inom aktuellt område.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor
Uppdraget
Teknisk projektledare som ska styra och leda tillsatt arbetsgrupp för breddinförande av ny klientplattform baserad på Windows 10. Nuvarande klientarbetsplats baseras på Windows 7 och Office 2010. En ny klientarbetsplats ska införas som baseras på operativsystemet Windows 10 och Office 2016/Office 365 enligt framtagna riktlinjer från det nationella konceptet eKlient. För ytterligare information om konceptet eKlient se följande länk:http://www.inera.se/Fordjupning/fordjupad-information-omvara-tjanster/eKlient-i-samverkan/.
Den tekniska plattformen är driftsatt där nästa fas i det pågående projektet är att införa Windows 10 i samtliga Region Östergötlands verksamheter. Piloter i verksamheten har genomförts i nuvarande fas av projektet.
Projektledare ska fullfölja pågående/kvarstående tekniska aktiviteter samt planera och leda införandet av Windows 10 i verksamheten.
Inom uppdraget ska följande huvudaktiviteter hanteras:
  • Säkerställa kvarstående tekniska förutsättningar (kända aktiviteter) för leverans av klientarbetsplats baserad på Windows 10 enligt eKlients riktlinjer
  • Planera för breddinförande enligt framtagna krav på förutsättningar och förberedelser i samråd med IT-ansvarig inom respektive verksamhet. Tidplan för breddinförande finns framtagen.
  • Leda och styra koordinatorer som är behjälpliga mot verksamheten inför och under införandet hos enskild enhet/klinik
  • Leda och styra teknisk personal som på plats och vid behov byter ut hårdvara vid breddinförandet inom respektive verksamhet
  • I samråd med resurser inom applikationspaketering planera och prioritera applikationer som ska paketeras och certifieras
  • Tillse att Supportavdelningen kan hantera support och har kunskap av IT-arbetsplatsen baserad på Windows 10
  • För dialog och informera samtliga intressenter om status för breddinförandet enligt framtagen kommunikationsplan
Ska-Krav
Nedan ställda krav ska redovisas i CV.
1. Kompetens inom klientplattform med kännedom om Windows 10 och SCCM – Dokumenterade erfarenheter inom Windows 7, Windows 10 och SCCM – Erfarenhet av Office 2016 och/eller Office 365
2. Erfarenhet som teknisk projektledare inom området IT-infrastruktur
3. Ska ha utfört uppdrag som teknisk projektledare inom minst en större organisation med lyckat resultat inom de senaste 3 åren
4. Ska ha utfört uppdrag med ansvar för planering samt genomfört införande av ny klientplattform baserad på Windows 10
5. Erfarenhet från att genomföra uppdrag inom offentlig verksamhet
Bör-Krav
  • Bör kunna påvisa referensuppdrag som teknisk projektledare inom IT-infrastruktur.
  • Bör ha utfört uppdrag som teknisk projektledare inom större organisation (> 2000 användare) inom de senaste 2 åren
Skicka, CV, motivering, referensuppdrag och pris till uppdrag@levigo.se senast 7/2-2019
Vid eventuella frågor kontakta Eva Grim, 070-329 93 46 eller Jonatan Sandberg, 070-494 99 11