Roll: BI-utvecklare till Region Östergötland
Kompetensnivå: Nivå 3, se nedan
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2019-03-01 – 2020-04-01
Placeringsort: Linköping
Uppdraget
Region Östergötland hanterar ett stort antal lösningar för att ge uppföljning till vårdverksamhet, administration och ledning. Verktyg som vi använder är Microsoft SQL Server 2017 (för MSSQL, SSIS, SSAS (främst multidimensional även tabular), SSRS), Visual Studio 2017 Professional, TFS 2017 och Power BI Desktop.
Delta som BI-utvecklare i regionens BI-team, främst med fokus på back-end. Regionen är inne i en fas att utveckla BI-plattformen för att kunna ersätta äldre system. Uppdraget inkluderar såväl förvaltning som nyutveckling av plattformen.
Kompetensnivå 3
Kunskap – hög kompetens inom området
Erfarenhet – 4-7 år inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt
Ska-krav
1. Minst 3 års erfarenhet (de senaste 5 åren) av utveckling på Microsoft plattform
2. Minst 3 års erfarenhet (de senaste 5 åren) av MS SQL Server (inkluderar mycket goda kunskaper i SQL och T-SQL)
3. Minst 3 års erfarenhet (de senaste 5 åren) av ETL-utveckling
4. Minst 3 års erfarenhet (de senaste 5 åren) av SSAS-utveckling inklusive MDX
Bör-krav
  • Mer än 3-års erfarenhet av områden enligt skallkraven.
  • Erfarenhet av utveckling i C#
  • Erfarenhet från relevanta domänområden, dvs. tidigare arbete med vård-/läkemedelsdata, ekonomiuppföljning och/eller HR-uppföljning
  • Microsoft certifieringar inom BI-området
  • Erfarenhet av att ha arbetat med agila metoder
  • Erfarenhet av tabulära modeller inklusive DAX-utveckling
  • Erfarenhet av Advanced analytics plattformar (MS, SAS, IBM)
  • Erfarenhet av källkodshantering (exempelvis genom TFS)
  • Erfarenhet av SSRS
Skicka CV, motivering och pris till uppdrag@levigo.se senast 14/2-2019
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46